سلام ، به سایت شرکت تکنوجوش البرز خوش آمدید.

LOGO TECHNO - المان پست گرید

المان پست گرید

aws efecr a1efecr a1 main - المان پست گرید

الکترود EfeCr-A1 ایساب

esab electrode EFeMn B. - المان پست گرید

الکترود EFeMn-B ایساب

41g25HYZgXL - المان پست گرید

الکترود E610 LH ایساب

aws efecr a1efecr a1 main - المان پست گرید

الکترود EfeCr-A1 ایساب

الکترود EfeCr-A1 ایساب ویژگی های جوشکاری عالی دارد و جداسازی سرباره یا گل جوش این الکترود به سادگی انجام می شود. سطح جوشکاری این الکترود همگن و سطحی با درز ریزمواج دارد، به همین دلیل در اکثر مواقع به سنگ ...
esab electrode EFeMn B. - المان پست گرید

الکترود EFeMn-B ایساب

الکترود EFeMn-B ایساب برای فولادهای هادفیلد با 14 درصد منگنز استفاده می شود. فلز جوش غیرمغناطیسی و آستنیتی برای اتصال و بازسازی مجدد مولفه های مشابه که در معرض سایش بر اثر ضربه قرار دارند، مناسب است. به این دلیل ...
aws efecr a1efecr a1 main - المان پست گرید

الکترود EfeCr-A1 ایساب

esab electrode EFeMn B. - المان پست گرید

الکترود EFeMn-B ایساب

41g25HYZgXL - المان پست گرید

الکترود E610 LH ایساب

aws efecr a1efecr a1 main - المان پست گرید

الکترود EfeCr-A1 ایساب

esab electrode EFeMn B. - المان پست گرید

الکترود EFeMn-B ایساب

aws efecr a1efecr a1 main 300x300 - المان پست گرید

الکترود EfeCr-A1 ایساب

esab electrode EFeMn B. - المان پست گرید

الکترود EFeMn-B ایساب

41g25HYZgXL 300x300 - المان پست گرید

الکترود E610 LH ایساب

ok68. 300x300 - المان پست گرید

الکترود E610 R ایساب

0/5 (0 نظر)